Результати самооцінювання за напрямом "Управлінські процеси" з використанням системи Evalued у 2023 р.