Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Розвиток компетентної особистості учнів на уроках географії

Автор: Микола Олександрович.

З досвіду роботи учителя географії

Синюченко Наталі Анатоліївни

«Навчити учнів не лише дивитися, а й бачити, не лише знати ,а й розуміти»

педагогічне кредо Синюченко Н.А.

Синюченко Н.А. - вчитель географії Погребищенської СЗШ І-ІІІст. №2. В 1981 році закінчила Вінницький педагогічний інститут за фахом вчитель географії та біології. В даній школі працює з вересня 1981року. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Працює над проблемою: «Розвиток компетентної особистості учнів на уроках географії».

На думку Наталії Анатоліївни головним завданням вчителя є не стільки дати суму знань учням, а навчити їх творчого самостійного мислення. Саме набуття життєво важливих компетентностей дає можливість дитині орієнтуватися в сучасному суспільстві в інформаційному просторі, ринку праці, що швидко розвивається, подальшому отримані освіти.

На своїх уроках вчителька прагне навчити учнів пояснювати причинно-наслідкові зв’язки в природі і господарстві, аргументувати свої твердження і висновки, висловлювати і аргументувати власні ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення, самостійно аналізувати природні і суспільні явища, робити відповідні висновки і узагальнення. Вчить працювати з підручником, розвиває потребу в читанні додаткової літератури. Пропонує учням знаходити в тексті ключові слова, складати простий та складний план, читати таблиці та графіки, оформляти тези та конспекти, вміти використовувати додаткову літературу. Вивчення географії немислиме без використання географічних карт, впровадження інноваційних методик та прийомів в роботі з картою безпосередньо впливає на досягнення такого результату навчання, як компетентність. Географічна карта в процесі навчання виконує психолого-педагогічну роль: сприяє упорядкуванню знань, полегшує їх осмислене засвоєння, узагальнення та систематизацію. У процесі навчання географії навчає розуміти, читати і знати карту. Розуміння карти приходить до учня через багаторазове використання різних вправ. Як розумовий процес воно здійснюється в результаті застосування кількох розумових операцій -порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення. Навчає учнів читати карту через уміння знаходити умовні позначення, з'ясовувати, що ними зображено, уміння виявляти реальні об'єкти та явища. Знання учнями географічної карти та вміння працювати з нею удосконалює, розвиває, поглиблює з класу в клас. Наприклад, в навчальному курсі з загальної географії 6 клас розвиває сутність поняття «географічна карта», формує знання про елементи математичної основи карти та вміння, визначати напрями на карті, географічні координати, читати карту, користуючись її легендою. У курсі географії материків і океанів 7 клас та фізичної географії 8 клас ознайомлює з класифікацією карт за обсягом території, масштабом і змістом, а потім вивчає типологію карт, залежно від їхнього змісту. В курсах економічної і соціальної географії (9, 10 клас) поглиблює картографічні знання і розвиває вміння роботи з ними за рахунок праці з тематичними картами. Тільки добре вивчивши особливості географічних карт, учні можуть ефективно використовувати їх як джерела знань. Вони є методом активізації і актуалізації теоретичних географічних знань, розуміння сутності географічних об’єктів і явищ. Робота з картами сприяє розвиткові уяви, пам'яті, логічного мислення і мови учнів, умінь, аналізу, зіставляти і робити потрібні висновки.

На думку вчителя, однією із найефективніших форм, що допомагає підростаючому поколінню в пошуку нових знань та орієнтирів для наступного самостійного дорослого життя є дискусія. Дискусійний підхід в навчанні Наталя Анатоліївна застосовує з 6 класу під час вивчення курсу «Загальна географія». Наприклад: - «Чий внесок у географічні пізнання Землі вагоміший: Х.Колумба чи Ф.Магеллана?»

-Карта - мова географії.

-У природи немає поганої погоди.

-Чи потрібно спостерігати за погодою?

-Вода - джерело життя людини.

8 клас: - «Чи слід Україні обмежити видобуток корисних копалин?»

-Чи може держава впливати на небезпечні стихійні явища природи?

-За чисту прісну воду треба платити.

-Географічні професії врятують країну від екологічного лиха.

10 клас: - «Чи згодні ви з твердженням, що на кількість населення розвинутих країн впливає і надалі впливатиме імміграція?

-Глобальні проблеми людства можуть бути розв'язані.

-Сила держави в національній культурі.

-Ресурсозабезпеченість визначає рівень економічного розвитку.

Вивчення географії неможливе без набуття практичних вмінь та навичок, які формуються під час виконання практичних робіт. Саме практична робота дає можливість поєднати на уроках інтелектуальну і практичну діяльність, щоб успішно формувати в школярів географічну картину світу через вироблення умінь і навичок практично застосовувати здобуті географічні знання, користуватися різними джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і застосовувати їх. Практичні роботи це засіб формування вмінь і навичок учнів в технології виконання завдань з картами атласів, контурними картами, статистичними матеріалами, довідниками.

Наталя Анатоліївна вважає, що в кінцевому підсумку вивчення шкільних курсів географії повинно зводитися до підвищення прикладної значимості географічних знань і практичних навиків в сучасному демократичному суспільстві.

На уроках вчителька постійно намагається зробити акцент на практичній спрямованості теми, що вивчається, через потребу пізнання, оволодіння географічними знаннями. Розширюється інтерес до подальшої пошукової діяльності учнів.

Синюченко Н.А. намагається запроваджувати на уроках фрагменти з обміну життєвим досвідом, а також підготовку і виконання творчих пошукових проектів. Поряд із цим учні самі переконуються у важливості запровадження таких форм роботи, як практичне втілення рівня компетентності і практичних навичок в повсякденному житті.

Багато уваги вчителька приділяє краєзнавчому підходу до викладання географії та тісного поєднання її з позакласною гуртковою роботою, що дає можливість вчителю удосконалити загальну географічну освіту учнів, сформувати в них наукові погляди на природу рідного краю та взаємодію суспільства і природи, навчити учнів практично застосовувати здобуті географічні знання, правила поведінки в природі, вміння оцінювати стан своєї місцевості і вплив на неї господарської діяльності людини. Краєзнавство дає дитині змогу побачити світ в краплині води.

Наталя Анатоліївна веде в школі туристсько-краєзнавчий гурток «Орієнтир». Її учні постійно беруть участь в предметних олімпіадах з географії, краєзнавчій олімпіаді «Моя Вінниччина».

В 2009-2010 н. р. 3 учні стали призерами II етапу Всеукраїнської олімпіади з географії, 1 учениця була учасником III етапу Всеукраїнської олімпіади з географіїї. Наталя Анатоліївна керівник районного методичного об'єднання вчителів географії. На базі школи проведено районний семінар вчителів географії.

Її досвід схвалено на раді РМК 23 березня 2010 року (Протокол №5, 2010 р.) та презентовано на районному методичному об’єднанні вчителів географії 30 березня 2010р.

Методист РМК Тімергазіна В.Г.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN