Друк

Туберкульоз. Відповіді на запитання

Автор: Микола Олександрович.

1.Хто він, невидимий убивця, що викликає захворювання на туберкульоз?

Досьє невидимого убивці

•  Мікробактерія туберкульозу до¬сить маленька, вкрита щільною обо-лонкою, яка витримує досить жорсткі умови оточуючого середовища. Вона стійка до високих концентрацій лугів та мінеральних кислот, спирту, не бо¬їться холоду — не гине навіть за тем¬ператури —70 °С.

•  За температури +23 °С вона зали¬шається життєздатною до 7 років, у висушеному харкотинні — до 1 ро¬ку, на сторінках книжок — до 3—6 мі¬сяців, на одязі та білизні хворого — до 4 місяців.

•   Оптимальна температура для її життєдіяльності +37 °С (температу¬ра тіла людини);

•  Для своєї життєдіяльності вико¬ристовує кисень (є аеробом).

• Завдяки щільній оболонці мікро¬бактерії стійкі до дії протитуберку-льозних препаратів — антибіотиків, а тому захворювання важко піддаєть¬ся лікуванню;

•  Оскільки паличка Коха досить повільно розмножується (1 поділ за 18 год.), то для зараження потрібен тривалий контакт із хворим.

 

2 . Якими шляхами він може проникнути в організм?

Хто ж є основним джерелом захворювання на туберкульоз?

Основним джерелом захворюван¬ня людини на туберкульоз є інші люди, хворі на відкриту форму тубер¬кульозу, тобто ті, які виділяють палич¬ки Коха в зовнішнє середовище.

Але туберкульозом хворіють не ли¬ше люди. Загроза інфікування може походити і від братів наших менших. Нині відомо понад 55 видів диких і домашніх тварин, понад 80 видів птахів, які також хворіють на тубер¬кульоз. Це горобці, шпаки, граки, кури, гуси, індики, качки, собаки, коти, риби, крокодили, черепахи, велика рогата худоба, свині, коні, ві¬вці та ще багато видів тварин. І всі вони також можуть стати джерелом інфекції.

Як же поширюється інфекція? Хво¬ра людина разом із харкотинням при кашлі, чханні, розмові виділяє в нав¬колишнє середовище мільйони мікро-бактерій, що поширюються у повітрі на відстань до 2—6 м. Частина їх вди¬хається людьми, а інша частина зго¬дом осаджується разом із пилом на підлогу та предмети і може впродовж тривалого часу залишатися життє¬здатною.

Заразитися туберкульозом можна при тісному спілкуванні з хворим на туберкульоз. Контактне зараження відбувається при поцілунках, докурю¬ванні чужих цигарок, через носову хустинку хворого, через одяг, посуд, рушники, постільну білизну та інші речі, на яких потрапило харкотиння.

Заразитися можна і через продукти харчування (молоко, молочні продукти, сир, м'ясо, яйця), взяті від хво¬рих тварин.

Отже, можна виділити такі шляхи зараження мікробактеріями туберку¬льозу:

 •  повітряно-крапельний (при чханні та кашлі);
 • повітряно-пиловий (у запилених приміщеннях, у яких перебувала хвора людина);
 • харчовий (через продукти харчу¬вання);
 • контактний (через побутові пред¬мети).

 3. Що потрібно мікробактерії в нашому організмі?

Виявляється, їй треба небагато, лише пристанище, безпеку та їжу. По¬трапляючи в людський організм, мікробактерії найчастіше (у дев'яти ви¬падках із десяти) локалізуються в ле¬генях, де утворюються численні гор¬бики (туберкули). У цих горбиках мікробактерїї розмножуються і живлять¬ся людськими тканинами, руйнуючи організм продуктами своєї життєді¬яльності. Іноді утворюються порож¬нини — каверни. Разом із кров'ю і лімфою мікробактерії з порожнини можуть поширюватися по всьому ор¬ганізму. 

Туберкульоз може уражати різні тканини та органи людини: очі, кістки, суглоби, шкіру, мозкові обо¬лонки, нирки та ін. — тоді його нази¬вають позалегеневим, але найчастіше трапляється туберкульоз легенів. 

Мік¬робактерії не уражають тільки волос¬ся й нігті. Хворий на туберкульоз слаб¬не, сохне, марніє — звідси ще одна назва цієї хвороби — сухоти.

Процес зараження відбувається швидко і непомітно. 

4. Які ж ознаки можуть насторожити людину?   Як збудника позбутися?

Симптоми туберкульозу легенів:

 

 • тривалий кашель (три тижні і більше);
 • наявність крові в харкотинні;
 • підвищена температура тіла до 37-37,5 °С;
 • потіння (особливо вночі);
 • слабкість;
 • задишка під час незначних фізич¬них навантажень;
 • підвищена стомлюваність;
 • погіршення апетиту, втрата у вазі до 5—10 кг.

 

5. Що треба робити при появі таких ознак?

При появі таких ознак слід негай¬но звернутися до дільничного лікаря, який після додаткових обстежень та підтвердження діагнозу направить до лікаря-фтизіатра, який лікує від ту¬беркульозу. Але не слід сидіти, склав¬ши руки і чекати, коли ці ознаки з'являться. Тоді може виявитися за¬пізно, хвороба буде запущена і ви по¬требуватимете тривалішого лікування. На жаль, через стійкість палички Коха до антибіотиків, цей процес може ви¬явитися неефективним, і тоді людина може померти. Щоб цього не трапи¬лося, треба працювати на виперед-ження.

Дуже важливо вчасно виявити лю¬дей, інфікованих мікробактерією ту¬беркульозу. Цей процес називають діагностикою. Діагностують туберку¬льоз у дітей за допомогою проби Манту, яку в Україні проводять від 1965 р.

Ще Роберт Кох отримав витяжку мікробактерій, ослаблених нагріван¬ням, і назвав її туберкуліном. Фран¬цузький лікар Шарль Манту запропо¬нував підшкірне введення туберкуліну. При наявності мікобактерій в організ¬мі на місці ін'єкції формується папу¬ла «ґудзик» — так звана туберкуліно¬ва алергія. Це вам добре відомо, бо щороку у шкільному медичному кабі¬неті медсестра проводить реакцію Манту, а через кілька днів лінійкою вимірює почервоніння — «ґудзик». Якщо на місці ін'єкції почервоніння шкіри немає, це свідчить про те, що ви не інфіковані паличкою Коха. Якщо ж розміри почервоніння — «ґуд¬зика» 5 мм і більше, це є ознакою того, що організм інфікований, і вам слід негайно звернутися до фтизіатра.

Боятися проби Манту не варто, бо в медицині невідомі випадки, коли ді¬тям ставало погано після проведення такої проби. Але слід мати на увазі, що є певні застереження щодо проведен¬ня проби Манту. Протипоказання такі: шкірні захворювання, алергія, гострі та хронічні інфекції, нежить.

Пробу Манту проводять дітям до 14 років. Починаючи з 15-річного віку слід регулярно (1 раз на рік) проходи¬ти флюорографію грудної клітин. Новим методом визначення наяв¬ності мікробактерій в організмі люди¬ни є мікроскопічний аналіз харкотин¬ня. Цей метод успішно впроваджу¬ється  в туберкульозних диспансерах та міських лікарнях.

Кожна людина має знати, як пово¬дитися в тій чи іншій надзвичайній ситуації, але найважливіше попереди¬ти її.

 У 1923 р. двоє французьких учених Альберт Кальметт і Шарль Герен ство¬рили протитуберкульозну вакцину (БЦЖ). Щеплення БЦЖ роблять немовлятам ще в пологовому будинку, а потім повторюють у 7 і 14 років. Вакцину вводять підшкір¬ною ін'єкцією. Як наслідок — організм виробляє захисні антитіла проти па¬лички Коха. Щеплення БЦЖ потріб¬не для профілактики туберкульозу. Воно не захистить нас від зараження, але захистить від хвороби. Саме завдя¬ки щепленню БЦЖ хворіють на тубер¬кульоз лише 15 % інфікованих людей.

Усі ті заходи, які ми щойно зазна¬чили, проводить держава. До того ж обстеження на туберкульоз і ліку¬вання від цієї інфекції у нас в країні безкоштовні.

6. Що ми можемо зробити, щоб не заразитися?

Зменшити кількість мікробактерій в оточуючому середовищі. А для цьо¬го хороший результат дають деякі гі¬гієнічні та санітарні заходи.

Слід пам'ятати, що не можна купу¬вати продукти харчування на стихій-них ринках, бо там ці продукти не пройшли відповідної санітарної та ве¬теринарної експертизи і зберігаються в неналежних умовах.

Перед уживанням деякі продукти необхідно піддавати ретельній терміч¬ній обробці: молоко кип'ятити; яйця, м'ясо та птицю варити або просмажу¬вати.

Найелементарнішим засобом профілактики є миття рук.

Встановлено, що перед їдальнею миють руки 80 % учнів початкової школи та 40 % учнів середніх і стар¬ших класів. Чим старші учні, тим ризикованіше вони поводяться.

Мити руки слід із милом не менш ніж 20 с (такий час є необхідним для того, щоб позбутися мікробів на ру¬ках). Окрім цього, слід збільшити кратність миття рук після проїзду в громадському транспорті, відвіду¬вання громадських місць, крамниць, туалетів, перед і після прийому їжі та після повернення додому.

Багато учнів школи при кашлі та чханні не прикривають ніс та рот но¬совою хустинкою або рукою, а якщо і прикривають, то забувають після цього вимити руки з милом. Повітря при цьому збагачується мікробами.

 • У звичайному приміщенні при за¬чинених вікнах і дверях ризик переда¬чі туберкульозу становить 97 %.
 • При природному провітрюванні у сучасних приміщеннях — 33 %.
 • При провітрюванні в приміщен¬нях із високими вікнами — лише 11%.

Провітрювання приміщень і хоро¬ша вентиляція в них видаляють кра-пельні зависі з повітря, а прямі соняч¬ні промені вбивають мікробактерії. Тому потрібно якомога довше бувати на свіжому повітрі, де концентрація мікробактерій невелика, і провітрю¬вати приміщення, у якому перебуває¬те. А також, звісно, вести здоровий спосіб життя.

Бага¬то кімнатних рослин виділяють у по¬вітря фітонциди, які знищують палич¬ки Коха і очищують повітря від інфек¬ції. Кожен із нас удома і в класі може мати горщики з цими рослинами. Чемпіонами серед них є:

 • мирт;
 • сансевьєра трисмугаста (щучий хвіст);
 • дифенбахія плямиста;
 • сциндапсус строкатий;
 • пеларгонія запашна;
 • колеус Блюма;
 • фікус Бенджаміна;
 • хлорофітум.

На жаль, туберкульоз у світі і, зокрема, в Україні, набирає обертів. Тому не можна сидіти склавши руки, оскільки бездіяльність ще ніколи не розв'язала жодної проблеми.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN