Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Загальні положення

Автор: Микола Олександрович.

Умови створення; наявність трьох-семи найбільш досвідчених, творчих учителів, зацікавлених однією педагогічною ідеєю. Члени творчої групи можуть викладати один і той же або різні предмети. Основою створення групи є добровільний характер (відповідно до діагностичної анкети), психологічна сумісність, взаємні симпатії, мобільність, контактність. Керівником призначається висококваліфікований педагог, до обов'язків якого належить і спостереження за роботою членів творчої групи, оцінювання результативності її діяльності, нормування роботи.

Мета творчої групи; поглиблене вивчення запропонованої педагогічною наукою проблеми, сутності і технології того чи іншого досвіду, усвідомлення суті методичних ідей в особистому досвіді,здійснення експериментальної перевірки розроблених проектів, моделей, рекомендацій, аналіз отриманих результатів із метою впровадження їх у практику роботи.

Основні напрямки діяльності:

 • поглиблене вивчення запропонованої педагогічною наукою проблеми;
 • створення теоретичного банку даних із певної проблеми,
 • розробка нових моделей організації освітнього процесу, проектів, рекомендацій з даної проблеми;
 • проведення педагогічних досліджень і формування аналітичних висновків про інноваційні напрямки розвитку освіти;
 • "вирощування" перспективного педагогічного досвіду;
 • апробація рекомендацій, розроблених творчою групою;
 • створення банку даних щодо впровадження у практику роботи напрацювань творчої групи;
 • узагальнення досвіду роботи членів творчої групи, захист напрацювань на засіданні ради методичного кабінету;
 • підготовка до друку рекомендацій з досвіду роботи творчої групи.

Основні форми роботи; доповіді, виступи, розв'язання педагогічних ситуацій, творчі звіти, педагогічна виставка, бесіда, дебати, дидактична гра, захист інноваційного проекту, показові уроки членів творчої групи, групові консультації тощо.

Орієнтовна структура плану роботи

План роботи творчої групи може бути складений у довільній формі, проте подаємо орієнтовну структуру:

 • вступ (мета і завдання творчої групи, алгоритм роботи із визначеними термінами);
 • список членів творчої групи;
 • тематика засідань (планується відповідно до технології діяльності творчої групи, а саме:

І етап. Вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми освоєння наявного досвіду, консультації з представниками науки, досягнення високої компетентності в суті проблеми, яка вивчається.

II етап. Розробка моделей, схем, рекомендацій, порад із застосуванням на практиці досягнень науки, конкретизація практичних рекомендацій, розроблених ученими, стосовно специфіки контингенту вчителів, закладу, класу.

III етап. Апробація рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень, коригування їх у процесі практичного застосування, створення власного досвіду із проблеми.

IV етап. Поширення створеного досвіду, демонстрування його (виступи з лекціями, повідомленнями на конференціях, педчитаннях, семінарах, пропаганда в пресі, демонстрація на практиці).

Орієнтовна структура рекомендацій, розроблених творчою групою:

 • коротке обгрунтування актуальності даної наукової теми (проблеми), ідеї для підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
 • виокремлення основних положень, ідей, висновків, рекомендацій, прийомів, методів роботи, які є результатом сучасних наукових досліджень, визначення необхідності їх упровадження у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів;
 • визначення змін у функціях усіх категорій педагогічних кадрів (працівників органів управління, методистів, керівників ЗНЗ, вчителів), які беруть участь в оновленій галузі діяльності;
 • викладення умов, у яких можуть бути реалізовані дані рекомендацій творчої групи.

Результативність дослідницько-експериментальної роботи творчої групи визначається на основі результатів упровадження досягнень науки та перспективного педагогічного досвіду в педагогічну практику.

Результативною робота творчої групи буде за умови, якщо над нею здійснюватиметься науково-методичне керівництво з боку науковців, методистів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, рай(міськ) методкабінетів (центрів).

Зауважимо, що вчителі, які входять до складу творчих груп, звільняються від участі у роботі методичних об'єднань загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN