Друк

Положення про дитячий оздоровчий табір із денним перебуванням

Автор: Микола Олександрович.

Загальні положення

1.1. Дитячий оздоровчий табір із денним перебуванням є позашкільним оздоровчо-виховним закладом.

1.2. Дитячий оздоровчий табір створюється з метою реалізації права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, зміцнення здоров'я, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб дітей шкільного віку.

1.3. Дитячий оздоровчий табір є сезонним, розміщується в стаціонарному приміщенні на базі навчального закладу, термін роботи встановлюється з 27.05.13 до 12.06.13 з 8:00 до 14:00 години. 

1.4. Засновником дитячого табору є районний відділ освіти і загальноосвітній навчальний заклад.

1.5. Дитячий оздоровчий табір здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.

Організація і основна діяльність

2.1. Дитячий оздоровчий табір діє на основі даного положення, яке затверджується засновниками.

2.2. Зарахування дітей до оздоровчого табору здійснюється на основі заяв та довідок (для дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених сімей). 

2.3. Враховуючи вікові особливості дітей у дитячому оздоровчому таборі створюються загони до 22 осіб.

2.4. У оздоровчому таборі діти знаходяться під наглядом вихователів.

2.5.Дитячий оздоровчий табір працює за планом роботи, організовує та здійснює різноманітні масові заходи.

2.6. Зміст, форми і методи роботи в оздоровчому таборі спрямовані на виховання громадян України, розвиток творчих здібностей, оздоровлення дітей та визначаються потребами дитини в соціалізації.

Господарське утримання та фінансування

3.1. Дитячий оздоровчий табір знаходиться на балансі районного відділу освіти.

3.2. Джерелами фінансування оздоровчого табору є кошти місцевого бюджету засновника, благодійні пожертвування.

3.3. Керівництво табору забезпечує дітей, які в ньому знаходяться, харчуванням належної якості, відповідно до встановлених норм та правил санітарно-гігієнічного і протипожежного нагляду.

3.4. Вимоги до території, споруд дитячого табору, його обладнання визначаються будівельними, санітарно-гігієнічними правилами і нормами. 3.5. Органи місцевого самоврядування виділяють кошти на придбання продуктів харчування, здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, бактеріологічного обстеження та медичний огляд персоналу. 

3.6. Засновник забезпечує оздоровчий табір та його працівників санітарними паспортами, інструкціями з техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків із дітьми.

Кадрове забезпечення

4.1. Підбір кадрів дитячого оздоровчого табору здійснюється його засновником - районним відділом освіти і дирекцією загальноосвітнього закладу. 

4.2. Кожен працівник повинен подати медичну довідку про стан здоров'я, бути ознайомленим з умовами праці, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов'язками.

4.3. Працівники повинні дотримуватись вимог трудової дисципліни, етики стосунків, виконувати плани оздоровчо-виховної роботи. 

4.4. Штатний розклад оздоровчого табору затверджується засновником у погодженні з профспілковим комітетом та відповідно до типових штатів персоналу дитячих оздоровчих закладів.

Охорона життя та здоров'я дітей

5.1. Працівники оздоровчого табору в межах покладених на них обов'язків несуть персональну відповідальність за безпеку життя і здоров'я дітей, які відпочивають і оздоровлюються у дитячому закладі. 

5.2. При роботі з дітьми працівники проходять інструктаж із техніки безпеки.

5.3. Необхідно розробити режим дня роботи табору і неухильно його виконувати.

5.4. Споруди і приміщення, в яких знаходиться табір, обладнані протипожежною сигналізацією та вогнегасниками. Працівники табору ознайомлені з планами евакуації дітей, на випадок пожежі та стихійного лиха.