Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Посадова інструкція кухаря

Автор: Микола Олександрович.

1. Загальні положення

1.1. Кухар призначається на посаду і звільняється з неї директо¬ром школи.

1.2. Кухар повинен мати відповідну професійну підготовку, досвід роботи не менше 3-х років.

1.3. Кухар підпорядкований безпосередньо помічнику директо¬ра з організації дитячого харчування.

1.4. У своїй діяльності кухар керується технологією приготу¬вання страв у шкільній їдальні, правилами виробничої санітарії, правилами користування кухонним обладнанням, правилами і нор¬мами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними нормативними актами школи, Пра¬вилами внутрішнього розпорядку, цією Інструкцією.

2. Функції

Головне призначення кухаря — приготування їжі згідно з техно¬логією приготування, обслуговування учнів у їдальні під час перерв.

3. Посадові обов'язки

Кухар виконує такі обов'язки:

3.1. Отримує з комори відповідну кількість продуктів харчування.

3.2. Готує їжу відповідної якості згідно з технологією приготування.

3.3. Слідкує за станом кухонного обладнання.

3.4. Підтримує в належному санітарному стані робоче місце.

3.5. Веде записи в бракеражному журналі щодо обліку продуктів.

3.6. Систематично проходить безкоштовний медичний огляд, має санітарну книжку.

4. Права

Кухар має право на:

4.1. Відмову від роботи на зіпсованому обладнанні.

4.2. Отримання миючих засобів.

4.3. Отримання спецодягу відповідно до встановлених норм.

5. Відповідальність

5.1. Кухар несе матеріальну відповідальність за наявність про¬дуктів харчування, обладнання та інвентарю в кухні;

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при¬чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нор¬мативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструк¬цією, в тому числі за невикористання наданих прав, кухар несе дис¬циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим за¬конодавством.

5.3. За завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки ку¬хар несе відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудо¬вим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Кухар:

6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи із 40-годинного робочого тижня і затвердже¬ним директором за поданням помічника директора з організації дитячого харчування.

6.2. Проходить інструктаж з правил зберігання продуктів, пра¬вил санітарії, гігієни, правил експлуатації кухонного обладнання, а також техніки безпеки і пожежної безпеки під керівництвом по¬мічника директора з організації дитячого харчування.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN