Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Положення про шкільний  методичний кабінет

Автор: Микола Олександрович.

Погребищенської СЗШ №2 І-ІІІ ступенів

1. Керуючись Законом України «Про освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про Державну національну програму «Освіта», Законом України «Про загальну середню освіту», Указом Президента України «Про національну доктрину розвитку освіти», Конституцією України, Концепцією розвитку школи, Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти, Методичними рекомендаціями МОН України, щодо роботи з педагогічними працівниками школи та з метою популяризації передового педагогічного досвіду, впровадження інноваційних технологій, моніторингової та науково-експериментальної діяльності закладу створено шкільний методичний кабінет на базі Погребищенської СЗШ №2 І-ІІІ ступенів.

2. Методичний кабінет середнього закладу освіти є організуючим  центром методичної роботи з педагогічними працівниками відповідного та інших загальноосвітніх закладів, що входять до складу міжшкільних методоб’єднаннь, створених на їхній базі. Діяльність методичного кабінету визначається змістом внутрішкільної методичної роботи і методичних об’єднань, які працюють у даному середньому закладі освіти.

3. Методичний кабінет, на базі якого проводиться внутрішкільна методична робота, створено  у закладі освіти в окремій кімнаті, придатній для творчої роботи педагогічних працівників.

4. Основними завданнями методичного кабінету є:

а) надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;

б) координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності та удосконалення фахової підготовки вчителів;

в) організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

5.  Методичний кабінет проводить таку роботу:

а) створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;

б) організовує консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;

в) займається організацією та періодично проводить виставки навчальної літератури, забезпечує їх необхідною інформацією;

г) бере участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів: педагогічних читань, виставок, творчих звітів, науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

д) організовує  наставництво, стажування молодих учителів;

е) сприяє участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі;  

є) сприяє впровадженню в практику роботи вчителів  перспективного педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

6. Очолює методичний кабінет завідуючий (на громадських засадах), який обирається терміном на два роки з числа досвідчених педагогічних працівників («старший учитель», «учитель-методист») даного закладу освіти.

У своїй роботі завідуючий кабінетом при необхідності вирішує питання спільно з адміністрацією закладу, керівниками шкільних, міжшкільних методоб’єднань, творчих груп учителів, бібліотекарем.

7. У шкільному методичному кабінеті зосереджуються такі матеріали:

 • Конституція України, Закони про освіту, урядові документи з питань освіти, рішення колегії, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти України, управлінь освіти, районних (міських) методичних кабінетів;
 • документація шкільних і міжшкільних методоб’єднань (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності, тощо);
 • графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками;
 • науково-методична література;
 • технічні заходи навчання;
 • матеріали з позакласної, позашкільної роботи;
 • зразки кращих письмових робіт, у тому числі й екзаменаційних, виконаних учнями;
 • банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій;
 • аудіо-відеотека кращих освітянських доробок школи, району (міста), області:
 • підшивки інструктивних збірників Міністерства освіти, педагогічних газет та журналів.

8. Керівник закладу освіти, працівники управлінь освіти та районних (міських) методичних кабінетів, інститутів післядипломної освіти (удосконалення вчителів) вивчають, аналізують роботу шкільних методичних кабінетів і спільно беруть участь у заходах щодо навчально-методичного забезпечення середніх закладів освіти.

Педагогічна рада школи на своїх засіданнях періодично заслуховує звіти про роботу методичного кабінету.  

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN