Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Основні вимоги до сучасного уроку

Автор: Микола Олександрович.

Сучасний урок повинен:

 1. Мати, насамперед, виховний характер
 2. Формувати в учнів позитивне ставлення до навчання та потребу в отриманні знань
 3. Розвивати конкретні здібності кожної дитини
 4. Проводитися з використанням сучасних технічних засобів (найкраще для цього підходить комп'ютер)
 5. Озброїти учнів міцними й глибокими знаннями
 6. Формувати в учнів самостійність, активність, творчу ініціативу
 7. Формувати в учнів вміння самостійно навчатися, здобувати й поглиблювати свої знання та творчо застосовувати їх на практиці.

Дидактичні вимоги до сучасного уроку:

 • чітке формулювання освітніх завдань в цілому і їх складових елементів, їх зв'язок з розвиваючими і виховними завданнями. Визначення місця в загальній системі уроків;
 • визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимоги учбової програми і цілей уроку, обліку рівня підготовки і підготовленості учнів;
 • прогнозування рівня засвоєння учнями наукових знань, сформованості умінь і навиків як на уроці, так і на окремих його етапах;
 • вибір найбільш раціональних методів, прийомів і засобів навчання, стимулювання і контролю, оптимальної їх дії на кожному етапі уроку, вибір, що забезпечує пізнавальну активність, поєднання різних форм колективної і індивідуальної роботи на уроці і максимальну самостійність в навчанні учнів;
 • реалізація на уроці всіх дидактичних принципів;
 • створення умов успішного навчання учнів.

Психологічні вимоги до уроку:

Психологічна мета уроку:

 1. Проектування розвитку учнів в межах вивчення конкретного учбового предмету і конкретного уроку;
 2. Облік в цільовій установці уроку психологічного завдання вивчення теми і результатів, досягнутих в попередній роботі;
 3. Передбачення окремих засобів психолого-педагогічної дії методичних прийомів, що забезпечують розвиток учнів.

Стиль уроку:

1. Визначення змісту і структури уроку відповідно до принципів розвиваючого навчання:• співвідношення в навантаженні на пам'ять учнів і їх мислення;

 • визначення об'єму відтворюючої і творчої діяльності учнів;
 • планування засвоєння знань в готовому вигляді (із слів вчителя, з підручника, допомога і тому подібне) і в процесі самостійного пошуку;
 • виконання вчителем і учнями проблемно-евристичного навчання (хто ставить проблему, формулює її, хто вирішує);
 • облік контролю, аналізу і оцінки діяльності учнів, здійснювані вчителем, і взаємної критичної оцінки, самоконтролю і самоаналізу учнів;
 • співвідношення спонукання учнів до діяльності (коментарі, що викликають позитивні відчуття у зв'язку з виконаною роботою, установки, стимулюючий інтерес, вольові зусилля до подолання труднощів і так далі) і примушення (нагадування про відмітку, різкі зауваження, нотації і тому подібне).

2. Особливості самоорганізації вчителя:

 • підготовленість до уроку і головне - усвідомлення психологічної мети, внутрішня готовність до її здійснення;
 • робоче самопочуття на початку уроку і в процесі (зібраність, енергійність, наполегливість в здійсненні поставленої мети, оптимістичний підхід до того, що відбувається на уроці, педагогічна винахідливість і ін.);
 • педагогічний такт (випадки прояву);
 • психологічний клімат на уроці (підтримка атмосфери радісного, щирого спілкування, діловий контакт і ін.).

Організація пізнавальної діяльності учнів:

1. Визначення міри для забезпечення умов продуктивної роботи мислення і уяви учнів:

 • планування шляхів сприйняття учнями об'єктів і явищ, їх осмислення;
 • використання установок у формі переконання, навіювання;
 • планування умов стійкої уваги і зосередженості учнів;
 • використання різних форм роботи для актуалізації в пам'яті засвоєних знань і умінь, необхідних для сприйняття нових (бесіда, індивідуальний опит, вправи на повторення);

2. Організація діяльності мислення і уяви нових знань, учнів в процесі формування, і умінь;

 • визначення рівня сформованості знань і умінь учнів (на рівні уявлень, понять, узагальнювальних образів, "відкриттів", формулювання виводів);
 • опора на психологічні закономірності формування уявлень, понять, рівнів розуміння, створення нових образів в організації розумової діяльності в уяві учнів;
 • планування прийомів і форм роботи, забезпечуючу активність і самостійність мислення учнів (система питань, створення проблемних ситуацій, різні рівні проблемно-евристичного вирішення завдань, використання завдань з бракуючими і зайвими даними, організація пошукової і дослідницької роботи учнів на уроці, створення переборних інтелектуальних утруднень в ході самостійних робіт, ускладнення завдань з метою розвитку пізнавальної самостійності учнів);
 • керівництво підвищенням рівня розуміння (від описового, порівняльного, пояснювального до узагальнювального, оцінного, проблемного) і формуванням умінь міркувати і робити висновок;
 • використання різних видів творчих робіт учнів (пояснення мети роботи, умов її виконання, навчання відбору і систематизації матеріалу, а також обробці результатів і оформленню роботи);

3. Закріплення результатів роботи:

 • формування навиків шляхом вправ;
 • навчання перенесенню раніше засвоєних умінь і навиків на нові умови роботи, попередження механічного перенесення.

Організованість учнів:

 1. відношення учнів до навчання, їх самоорганізації і рівень розумового розвитку;
 2. можливі групи учнів по рівню навчання, облік цих обставин при визначенні поєднання індивідуальної, групової і фронтальної форм роботи учнів на уроці.

Облік вікових особливостей учнів:

 1. планування уроку відповідно до індивідуальних і вікових особливостей учнів;
 2. проведення уроку з урахуванням сильних і слабких учнів;
 3. диференційований підхід до сильних і слабких учнів.

Гігієнічні вимоги до уроку:

 1. температурний режим;
 2. фізико-хімічні властивості повітря (необхідність провітрювання);
 3. освітлення;
 4. попередження стомлення і перевтоми;
 5. чергування видів діяльності (зміна слухання виконанням обчислювальних, графічних і практичних робіт);
 6. своєчасне і якісне проведення физкультминуток;
 7. дотримання правильної робочої пози учня;
 8. відповідність класним меблям до віку школяра.

Вимоги до техніки проведення уроку:

 1. урок повинен бути емоційним, викликати інтерес до учення і виховувати потребу в знаннях;
 2. темп і ритм уроку повинні бути оптимальними, дії вчителя і учнів завершеними;
 3. необхідний повний контакт у взаємодії вчителя і учнів на уроці повинні дотримуватися педагогічний такт і педагогічний оптимізм;
 4. домінувати повинна атмосфера доброзичливості і активної творчої праці;
 5. по можливості слід міняти види діяльності учнів, оптимально поєднувати різні методи і прийоми навчання;
 6. забезпечити дотримання єдиного орфографічного режиму школи.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN