Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Методика педагогічного аналізу уроку

Автор: Микола Олександрович.

Методика педагогічного аналізу з позицій системного підходу полягає: по-перше, у розчленуванні уроку на складові частини (ета¬пи); по-друге, в оцінюванні кожної частини, етапу. Це означає, що необхідно оцінити правильність постановки дидактичної мети, за¬вдання етапу, правильність підбору змісту під це завдання, адекват¬ність методів та форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів змісту, етапам та дидактичній меті, завданням уроку. Будь-яка взаємозв'язана діяльність вчителя та учнів дає певний результат, оцінка якого складається відповідно до дидактичної мети і завдань етапу; по-третє, у визначенні причинно-наслідкових зв'язків між етапами, їх відповідності в цілісній системі уроку. Це означає, що потрібно оцінити зв'язки між дидактичними завданнями етапів і дидактичною метою уроку, тобто відповісти на два запитання: як кожний етап працював на наступний та попередній і яку роль він відіграв у досягненні дидактичної мети уроку? По-четверте, в оцінюванні одержаного результату (реального) і зіставленні із запрограмованим, тобто необхідно відповісти на запитання: чи досягнута мета уроку?

Методика системного аналізу досліджує:

• два види структурних компонентів: етапи уроку та його елементи;

• два види функціональних компонентів: взаємозв'язок та взаємодію між елементами всіх етапів уроку;

• зв'язки між етапами як блоками елементів, що взаємодіють між собою.

Порушення будь-якого з названих компонентів призводить до незавершеності всієї системи.

Схема системного аналізу уроку

1. З'ясування основної дидактичної мети та завдань уроку.

2. Вивчення структурних компонентів уроку.

3. Визначення виду взаємодії між елементами етапу (функціональних компонентів етапу).

4. Визначення зв'язків між першим та другим етапами уроку (міжетапні функціональні компоненти) (логіка міркувань при розгляді інших етапів уроку повторюється).

5. Досягнення мети та завдань уроку шляхом спостереження за взаємодією основних його елементів від етапу до етапу, яка веде до переходу кількісних змін у нову якість — систему ефективного уроку. Відповідно до принципу цілеспрямування розрізняють чотири типи аналізу уроку:

• повний;

• комплексний;

• короткий;

• аспектний.

Повний аналіз проводиться з метою контролю за якістю організації навчально-виховного процесу і для вивчення стилю діяльності вчителя, досвіду його роботи. Він включає аналіз усіх аспектів уроку — змістового, дидактичного, психологічного — і дає повну картину уроку як явища дійсності.

Короткий аналіз проводиться з метою загального оцінювання якості уроку, його науково-теоретичного рівня. Він відображає тільки основні цілі уроку (виконання всіх пізнавальних завдань, плану уроку, тобто основні дидактичні категорії).

Комплексний аналіз передбачає всебічний аналіз у поєднанні й взаємозв'язку цілей, змісту, форм та методів організації уроку. Здебільшого використовується для аналізу системи уроків вчителів.

Аспектний аналіз здійснюється у разі необхідності розглянути (проаналізувати) лише один аспект уроку з метою виявлення недоліків чи встановлення ефективності певних прийомів діяльності (аналізують, наприклад, тільки психологічний аспект уроку, тільки виховний, тільки аспект впровадження передового досвіду тощо).

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN