Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Основний зміст різних видів аналізу

Автор: Микола Олександрович.

1. Дидактичний аналіз передбачає аналіз основних дидактичних категорій (постановка мети уроку, додержання принципів дидактики, логіка навчального матеріалу, логіка процесу навчання, використання засобів та методів навчання, питання активізації пізнавальної актив¬ності учнів тощо).

2. Психологічний аналіз передбачає вивчення головним чином психологічного клімату на уроці, ставлення учнів до навчання, стосунків між учителем та учнем, між учнями, питань педагогічного такту, рівня впливу вчителя на учнів, характеру взаємодії особистостей, симпатій, наявності інтересу учнів до теми уроку, предмета, емоційного настрою учнів.

До того ж, цей вид аналізу ґрунтується на врахуванні психофізіологічних особливостей учнів, їхніх уподобань, запитів, нахилів, потреб, на коригуванні процесу саморозвитку учня з боку вчителя, застосуванні прийомів релаксації, тренінгу, сприяння розвитку пам'яті, уваги, мислення тощо.

3. Виховний аналіз проводиться з метою вивчення рівня загального розвитку та вихованості дитини, вивчення міри та якості виховного впливу уроку на учнів. Використовуються такі впливові виховні фактори уроку, як емоційний фон, моральний потенціал уроку, естетичне забезпечення, культурно-логічне сприйняття навчального матеріалу тощо, а також спостереження за вихованням волі, уваги, зосередженості, посидючості, працездатності, застосуванням прийомів НОП учня тощо.

4. Методичний аналіз передбачає вивчення діяльності вчителя та учнів, а точніше їх взаємодії в основних структурних компонентах уроку. Розглядається сукупність прийомів та методів діяльності вчи¬теля і учнів тільки на етапі формування понять та способів навчаль¬ної дії тощо.

5. Аналіз організаційного аспекту уроку спрямований на вивчен¬ня прийомів організації заняття, рівня оснащеності уроку наочністю, ефективності використання ТЗН, ведення вчителем документації, ра-ціональності використання часу уроку, дотримання санітарно-гігіє¬нічного режиму тощо.

Деякі дослідники виділяють ще етико-естетичний аналіз (аспект) уроку. Так чи інакше, він повинен бути присутнім при будь-якому типі та виді аналізу.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN