Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Орієнтовна схема педагогічного аналізу уроку

Автор: Микола Олександрович.

І. Загальна інформація про урок.

1. Освітня інформація (яких нових знань, умінь, навичок набувають учні, а які поглиблюють, закріплюють, розширюють).

Тема:____________________________________________________________

Мета:____________________________________________________________

Завдання_________________________________________________________

• розвивальні (розвиток логіки мислення, інтелекту, волі, пізна¬вальних інтересів, здібностей);

• виховні (формування світогляду, усвідомлення моральних по¬нять та стосунків, здійснення естетичного виховання, виховання дис¬циплінованості, розвиток уміння користуватись НОП тощо).

2. Формування загальних і спеціальних навчальних умінь та нави¬чок. Оснащеність уроку засобами демонстрації, наочністю.

II. Готовність до уроку вчителя та учнів (порядок у кабінеті, наявність обладнання, оргмомент, цільова установка, мотивація на¬вчальної діяльності тощо).

III. Вибір типу, структури (форми) уроку (доцільність, оптимальність, поетапність (лекція — практична робота — семінар — залік — іспит), послідовність, завершеність, цілісність та взаємозв'язок етапів; використання нестандартних, бінарних, інтегрованих уроків, їх доцільність, техніка проведення тощо).

IV. Місце уроку в системі уроків теми, розділу, курсу (наявність зв'язку з попередніми та наступними уроками, використання міжпредметних зв'язків, встановлення діагнозу та прогнозу наступного уроку).

V. Форми організації навчальної роботи (самостійна, парна, гру¬пова, ланкова, вільна, навчальна, бесіда тощо).

VI. Зміст уроку:

• реалізація дидактичних принципів (науковості, системності, до-ступності, послідовності тощо).

Висновки, рекомендації, пропозиції, поради вчителю (відповідно до мети відвідування та програми спостереження на уроці):

• мотивація аналізу;

• самоаналіз уроку вчителем;

• аналіз досягнень уроку;

• з'ясування причин наявності недоліків;

• рекомендації щодо усунення недоліків уроку;

• пропозиції щодо удосконалення майстерності вчителя (залучен¬ня вчителів до участі в роботі творчих груп, семінарів, практикумів, ознайомлення з технологією впровадження передового педагогічно¬го досвіду та досягнень науки, вивчення рекомендованої літератури з проблеми, відвідування уроків колег тощо);

• відповідність навчального матеріалу уроку вимогам програми, завданням уроку, темі, розділу, взагалі профілю, типу школи, класу, групи тощо;

• повнота і доступність матеріалу за змістом та обсягом;

• цільова настанова, виділення головного, суттєвого у змісті на¬вчального матеріалу;

• удосконалення знань, умінь та навичок учнів;

• розвиток здібностей, корекція недоліків та відхилень;

• поетапна робота зі сприйняття нової інформації;

• стимулювання та мотивація позитивного ставлення учнів до за¬своєння знань, саморозвитку;

• створення умов для самоосвіти, самооцінки навчальних дій;

• створення атмосфери співтворчості.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN