Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Орієнтовна схема психологічного аналізу уроку

Автор: Микола Олександрович.

1. Оцінювання зовнішніх умов (розмір кімнати, температура повіт¬ря, освітлення, чистота, дизайн приміщення, дидактичне оформлення, наявність предметів шкільного побуту, затишок в класі).

2. Психологічна оцінка уроку:

• рівень організації уроку (міра спонтанності і вчительського впливу в настроях дітей);

• співвідношення мнемонічно-репродуктивної та самостійної творчої діяльності учнів, розвиток мислення;

• співвідношення монологічного та діалогічного спілкування між учителем і дітьми на уроці;

• темп і рівень складності уроку, їх адекватність віку і континген¬ту класу;

• відповідність форм і методів навчальної роботи віковим психо-фізіологічним особливостям учнів;

• оснащеність уроку засобами, що оптимізують навчальну ді¬яльність дітей різних психологічних типів (аудіалів, візуалів, кінестетиків).

3. Психологічний аналіз навчальної діяльності учнів:

• позиція учнів: активна (суб'єкти навчальної діяльності, які ді¬ють за власним бажанням) чи пасивна (об'єкти, виконавці цілей і за¬вдань вчителя);

• володіння основними компонентами навчальної діяльності (поста¬новка мети, її осмислення, вибір засобів виконання навчальних завдань, самоаналіз, самооцінка процесу і результатів навчальної діяльності);

• домінуюча мотивація навчання, яка виявилася на даному уроці;

• спрямованість уроку: на процес чи на результат навчальної ро¬боти;

• наявність умов для успішного навчання школярів, зміцнення їх¬ньої віри в себе та розвиток позитивного самосприйняття;

• наявність ініціативи в учнів у процесі навчальної роботи;

• наявність творчої чи виконавської позиції у дітей, тяжіння до дій згідно з алгоритмом чи евристичне виконання навчальних за¬вдань, варіативність у рішеннях;

• вияв у дітей відповідальності за свої дії, уміння оцінювати себе та інших;

• наявність питань, доповнень, коментарів з боку дітей;

• ставлення до помилок — своїх і товаришів (наявні страх, напру¬ження в ситуації помилки чи виникають живий інтерес і потреба ана¬лізувати);

• роль учнів (комунікативна відкритість, індивідуальність, не-стандартність мови; невербальна сторона мови: експресія, контакт очей, поза, міміка);

• схильність до кооперації чи конкурентності (групова, парна ро¬бота, дискусія, колективне розв'язування задач, взаємодопомога, ем-патія);

• ступінь розкутості (учні вільні, щирі, природні), скутості (учні закриті, ховаються за рольові маски);

• ставлення учнів до вчителя (шанобливе, байдуже, недоброзич¬ливе, страх);

• зовнішній вигляд учнів (одяг, зачіски, почуття смаку і стилю);

• самопочуття і настрій класу, які панують на уроці (напруже¬ність, страх, натхнення, ентузіазм, бадьорість, байдужість, дратівли¬вість, агресивність).

4. Психологічний аналіз діяльності вчителя на уроці:

• наявність фізичної чи психологічної дистанції на уроці («над», «під», «поруч», «разом»);

• комунікабельність, уміння встановити контакт із класом і кож¬ною дитиною;

• способи активізації роботи учнів (їх різноманітність і педагогіч¬на доцільність);

• співвідношення індивідуального і групового спілкування на уроці;

• здатність до делегування повноважень учням;

• уміння слухати;

• емпатійність;

• співвідношення заохочення і покарання учнів (позиція «черво¬ного олівця» чи психологічна підтримка);

• здатність до індивідуалізації чи диференціації навчальної робо¬ти з учнями;

• стимулювання запам'ятовування чи розуміння, самостійності мислення; робота з формування розумових дій (аналіз, синтез, порів¬няння, узагальнення, абстрагування, систематизація, класифікація);

• співвідношення примусу і фасилітації в способах організації на¬вчальної роботи;

• емоційна стійкість, володіння собою, домінуючі емоції;

• захопленість предметом;

• адекватність індивідуальної манери поведінки вчителя власти¬востям його темпераменту;

• зовнішній вигляд вчителя (поза, міміка, жести, одяг, відчуття смаку, міри);

• якщо спостереження за ходом уроку дають таку можливість, можна спробувати визначити, чи цей учитель є улюбленим учителем учнів.

5. Психологічна характеристика уроку:

• стиль спілкування, атмосфера, мікроклімат;

• навантаження;

• емоційна сторона;

• мова вчителя, жести, міміка, рухи;

• дотримання єдиного мовного режиму;

• врахування гігієнічних вимог до уроку;

• зовнішній вигляд вчителя.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN