Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Загальні вимоги до організації уроку

Автор: Микола Олександрович.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ

1. В основу організації і методики проведення уроку покласти особистісно-орієнтований підхід та принципи найбільшої самостійності й активності учнів.

2. На кожному уроці мати основною метою розвиток мислення учнів, формування матеріалістичного світогляду, інтересу до знань, до практичної діяльності.

3. При поясненні теоретичного матеріалу широко використовувати життєвий досвід учнів.

4. При поясненні широко практикувати різні види унаочнення: показ предметів, моделей, картин, таблиць, демонстрацію кінофільмів, що показують застосування законів науки в праці.

5. Домагатися підвищення ефективності кожного уроку, збільшення питомої ваги самостійної роботи учнів і зменшення навантаження їх домашніми завданнями.

6. Індивідуальний облік знань учнів і диференційований підхід до учнів сприяють підвищенню ефективності уроку, активізують роботу учнів, попереджують їх відставання, допомагають вправленню недоліків у знаннях учнів.

7. З метою підготовки учнів до активного сприймання знань учитель повинен показати їх значення в житті та виробництві.

8. Учні повинні активно працювати на уроці протягом 45 хвилин, і перевірка знань, і пояснення нового матеріалу, і закріплення його повинні бути для учнів творчими і навчальними.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ

Організаційна чіткість проведення уроку, раціональне використання кожної хвилини, чіткість постановки перед учнями теми, навчальної мети і конкретних завдань уроку, що досягається передусім добре продуманим тематичним і поурочним плануванням. Крім визначення теми, мети (освітньої та виховної), обладнання уроку, в поурочному плані обов'язково мають передбачатись всі структурні елементи і вся технологія уроку, зокрема, зміст і послідовність різних педагогічних прийомів учителя і відповідним їм навчальних дій учнів.

 

ІДЕОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

Ідейність належить не тільки до змісту уроків, а й до форм і методів викладання, застосування діалектичного методу під час аналізу явищ природи і суспільства. Забезпечувати нерозривну єдність навчання й виховання, формувати в учнів діалектико-матеріалістичний світогляд на основі глибокого проникнення в сутність виучування явищ. Осмислення всебічних зв'язків і взаємозалежностей, виховувати високі моральні риси формувати естетичні смаки тощо.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

Всебічно вивчати і враховувати на уроці психологічні особливості кожного учня: мислення (репродуктивного, творчого), пам'яті (довільної і мимовільної), запам'ятання, заучування, відтворення, пригадування, уваги (здатності зосереджуватись на предметі вивчення), уяви (особливо творчої), волі (здатності ставити перед собою цілі - далекі, близькі - і досягати їх, долаючи при цьому перешкоди), емоції тощо.

Психічний стан учителя й учнів досить відчутно впливає на результати уроку. Настрій учителя, його зібраність, уважність або роздратованість безпосередньо передаються учням і повною мірою визначають результативність їхньої навчальної праці. Тому вчитель повинен мати велике самовладання і самоконтроль, щоб подолати вияви негативного психічного стану на уроці – невпевненості, складності або навпаки, зайвої самовпевненості, грайливості, підвищеної збудливості. Керувати мотивами навчання, застосувати різні способи мотивації і навчальної діяльності учнів, формувати в них інтерес до знань і процесу їх набування, потребу в розширені знань, позитивне ставлення до навчання.

 

ДИДАКТИЧНІ ВИМОГИ

Майстерність учителя - вміло володіти методикою і технологією уроку, творчо застосовувати найновіші досягнення педагогічної науки, раціонально керувати навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Забезпечувати пізнавальну активність дітей на уроці, раціонально поєднувати інформаційні методи (проблемного викладу знань, пояснення, розповіді, бесіди, самостійної роботи з підручником, програмованого навчання) із самостійними пошуками відповідей на запитання, розв'язувати проблемні завдання. Забезпечувати зв'язок цього уроку з попередніми на основі актуалізації опорних уявлень, понять, дій, систематизації споріднених понять, засвоєних на уроці і вивчених раніше, озброювати учнів новими способами виконання дій і формувати на основі їх вміння і навички.

 

ЕТИЧНІ ВИМОГИ

Виявляти рішучість, силу волі у вимогах до учнів. Ці вимоги мають бути розумними, перевіреними, доступними для учнів. Учитель повинен контролювати точність, старанність і своєчасне виконання учнями кожної вимоги. Воля і характер учителя мають виявлятися в усій його діяльності на уроці. Особливо цінується учнями вимогливість педагога, якщо вона поєднується з доброзичливістю і справедливістю. Додержувати педагогічного такту, створювати атмосферу доброзичливості, поєднувати серйозну і напружену працю з жартом, дотепним словом.

 

ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ

Додержувати в класі гігієнічних вимог - відповідного температурного режиму, належних норм освітлення тощо. Піклуватись про те, щоб не перевтомлювати учнів ні фізично, ні розумово. Щоб запобігти розумовому перевантажуванню, слід уникати одноманітності в навчальній роботі, монотонної розповіді, чергувати слухання учнями словесної інформації з виконанням практичних графічних, обчислювальних та інших видів завдань, які дають змогу включати в дію різні органи чуття. Завдання, що вимагають напруженої мислительної діяльності, мають змінюватися практичними завданнями або вправами.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN