Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Типи і структура сучасного уроку

Автор: Микола Олександрович.

1. Урок: Засвоєння нових знань

1) Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів.

2) Мотивація навчальної діяльності і повідомлення теми, мети, завдань уроку.

3) Сприймання і усвідомлення учнями нового навчального матеріалу.

4) Осмислення об'єктивних зв'язків і взаємозалежностей у виучуваному матеріалі і розкриття внутрішньої суті явищ і процесів.

5) Узагальнення і систематизація знань.

6) Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

2. Урок: Формування умінь і навичок

1) Актуалізація опорних знань і практичного досвіду учнів /попередні вправи/.

2) Мотивація навчальної діяльності учнів та повідомлення теми, мети і завдань уроку.

3) Вивчення нового матеріалу /вступні вправи/.

4) Первинне застосування здобутих знань /пробні вправи/.

5) Застосування учнями знань і дій у стандартних умовах /тренувальні вправи/.

6) Творче перенесення знань, навичок і вмінь у нові або змінені умови /творчі вправи/.

7) Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

3. Урок: Застосування умінь і навичок

1) Актуалізація опорних знань і дій учнів.

2) Мотивація навчальної діяльності учнів.

3) Повідомлення теми, мети і завдань на уроці.

4) Усвідомлення учнями змісту роботи.

5) Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

6) Узагальнення і систематизація учнями результатів роботи.

7) Звіт учнів про способи і результати виконаної роботи.

8) Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

4. Урок узагальнення і систематизації знань.

1) Мотивація навчальної діяльності і повідомлення теми, мети та завдань і плану уроку.

2) Узагальнення окремих фактів, подій, явищ.

3) Узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань.

4) Формування (засвоєння) основних теоретичних положень і провідних ідей науки.

5) Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.

5. Урок перевірки знань, навичок і вмінь

1) Мотивація навчальної діяльності і повідомлення теми, мети.

2) Перевірка знань учнями фактичного матеріалу і вміння самостійно пояснювати його суть.

3) Перевірка глибини осмислення учнями знань і ступення узагальнення їх.

4) Застосування знань у стандартних умовах.

5) Застосування знань у змінених умовах.

6) Збір завдань і оцінка їх.

7) Підсумок уроку і повідомлення домашнього завдання.

6. Комбінований урок

1) Перевірка домашнього завдання.

2) Перевірка раніше засвоєних знань.

3) Мотивація навчальної діяльності.

4) Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

5) Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

6) Підсумки і повідомлення домашнього завдання.

7. Нестандартний урок

Нестандартний урок — це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру, головною метою якого є пробудження й утримання інтересу школярів до навчальної праці. Найпоширенішими типами нетрадиційних уроків є: уроки-прес-конференції, уроки-аукціони, уроки-ділові ігри, уроки занурення, уроки-змагання, уроки типу КВК, уроки-консультації, уроки з груповими формами роботи, уроки взаємного навчання учнів, уроки творчості, уроки-заліки, уроки-конкурси, уроки- "суди", уроки-екскурсії, інтегровані уроки. У них незвичайні задум, організація, методика проведення. Але перетворювати нестандартні уроки в головну форму роботи, недоцільно через відсутність серйозної пізнавальної праці, невисокої результативності, великої втрати часу.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN