Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Ігрова модель виховання

Автор: Микола Олександрович.

Радість творчої праці, повнота життя завдяки твор¬чості — до цього прагне кожна культурна, освічена людина. Ми маємо справу з найскладнішим, не¬оціненним, найдорожчим, що є в житті, — з люди¬ною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мис¬тецтва, мудрості залежить її життя, здоров'я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне об¬личчя, її місце і роль у житті, її щастя.

Прийшовши до школи, дитина вступає в найбільш сприятливий період інтелектуального та соціального розвитку. Соціальний інтелект включає в себе навич¬ки спілкування та готовність дитини до взаємодії з ровесниками і дорослими, розуміння емоцій, по¬чуттів, думок, поведінки власної та інших людей.

У практиці виховної роботи має місце використан¬ня інтерактивних методів. Інтерактивне навчання — це спеціальна форма організації пізнавальної діяль¬ності, яка має конкретну, передбачувану мету — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спро¬можність.

У своїй практиці використовуємо гру. У грі, діти пізнають нове, переживають його в своїх почуттях, мріях, будучи в тій чи іншій ролі, навчаються пова¬жати себе і тих, хто їх оточує, — друзів, знайомих, цінувати працю, виробляють почуття відповідаль¬ності, щедрість, доброту, душевність, милосердя.

Під час ігор діти вчаться допомагати один одному в навчанні, в праці. Гра виховує в дитини почуття взаємодопомоги, взаємопідтримки, особистої відповідальності, колективізму, гуманізму, патріотиз¬му, дає можливість відкрити щось нове в особистості школяра, набути хороших рис та якостей, розвиває

потребу в нових знаннях. Гра впливає на всебічний розвиток дитини, формує всі сторони її особистості — розум, почуття, уяву, волю. Важливо, щоб гра завжди викликала у дітей позитивний емоційний стан, радісні переживання, формувала почуття ко¬лективізму.

Учасники за ігровою моделлю перебувають в інших умовах, ніж у традиційних заходах. Дітям на¬дається максимальна свобода інтелектуальної діяль¬ності, яка обмежується лише визначеними правила¬ми гри. Педагог в ігровій моделі виступає як інструк¬тор (ознайомлення з правилами гри, консультації під час її проведення), суддя-рефері, тренер (підказки уч¬ням для прискорення проведення гри), головуючий, ве¬дучий (організатор обговорення).

Старшокласники шукають у грі ускладнені завдан¬ня, в розв'язанні яких кожен міг би з найбільшою повнотою проявити свою ініціативу та властиві йому особисті якості: спритність, кмітливість. їм більше подобаються ігри з поділом на команди, вони ро¬зуміють значення і переваги колективного зусилля у грі, де кожний на своєму місці сприяє забезпеченню успіху. Чим старші діти, тим ширше коло їх інте¬ресів, тим складнішими та різноманітнішими по¬винні бути ігрові моделі. А щоб виявити кращих, тре¬ба перевірити здібності всіх. З цією метою і організо¬вуються регулярні тренувальні заняття, особисті зма¬гання між учасниками гри. З переможців таких тре¬нувальних ігор згодом формуються команди, які зма¬гаються між собою.

Ігри розвивають уяву та навички критичного мис¬лення, сприяють застосуванню на практиці вміння вирішувати проблеми.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN