Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Інноваційні підходи з морально-правового виховання учнівської молоді.

Автор: Микола Олександрович.

Виховання – це систематичний, організований та цілеспрямований процес впливу на формування особистості, передача накопиченого досвіду від старших поколінь до молодших.  

Морально-правове виховання  - є система заходів, які напрямлені на формування правових та моральних ідей, норм, принципів, правил, вимог, що являють собою цінності національної правової та моральної культури, а також формування поважного відношення до закону, норм моралі, традицій, розвиток почуття відповідальності, важливих моральних якостей особистості, загальнолюдських цінностей. 

Моральна культура особистості – це засвоєння особистістю моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань, дотримання їх як звичних форм особистої поведінки. 

Метою морально-правового виховання є вироблення стійких, твердих соціальних якостей особистості і соціальних обов’язків, які в цілому можна охарактеризувати як високу правову культуру, що включає в себе всі елементи правосвідомості і правової поведінки; оволодіння необхідними правовими знаннями; вироблення навичок та вмінь правомірної поведінки і самостійної правової оцінки дійсності; затвердження у свідомості громадянина поглядів та переконань, що забезпечують повагу до законів держави; нетерпимість до правопорушень; також високу правову активність, творчу участь у застосуванні норм права та їх удосконалення, охорони правопорядку; затвердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливість, патріотизму, доброти, працелюбності, обов’язок, гідність, честь і т. ін. 

В Україні здавна ставили надзвичайно високі вимоги до морального ставлення людини до себе – порядність, чесність, совісність, правдивість, справедливість, працелюбність, гідність, честь, дотримання слова, вірність; до інших людей – повага до старших, свого родоводу, тактовність, толерантність, ствердження гуманних стосунків, гостинність; до праці – повага, любов до праці, чесна праця, шана праці, відданість отчій землі. Ці ідеї, ідеали, погляди, норми поведінки, збагачені тисячолітнім досвідом мудрості народу, несуть могутній потенціал, який слугує успішному засвоєнню загальнолюдських цінностей учнями. 

У перекладі з грецької мови «інновація» означає «оновлення, новизна, зміна». Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, форми і методи навчання і виховання; в організацію спільної діяльності викладача і студента. Інновації  - є результатом наукових пошуків, педагогічного досвіду викладачів і цілих колективів. 

Найпоширенішим є визначення американського вченого К. Роджерса, який стверджує, що «новизна – це ідея, що є для конкретної особи новою і не має значення, чи є ідея об’єктивно новою, чи ні, ми визначаємо її в часі, який минув з моменту її відкриття або першого використання». 

Інколи роботу з морально-правового виховання доводиться починати з самого початку: з вітання, вибачення, елементарної культури в поведінці, зовнішньому вигляді. Зробити цю роботу сьогодні не дуже легко, бо молодь оточує засилля відео - і телепрограм сумнівного змісту, кривавих, жорстоких фільмів, Інтернет, безліч кафе, барів. Все це породжує у молоді бездуховність, цинізм, ненависть, жорстокість і т.д. Переконатися в тому, що молодь знаходиться в морально-правовому запустінні можна будь-де: в магазині, на вулиці, і навіть в навчальному закладі. Воно виражається в непристойній поведінці, привселюдному курінні, вживанні спиртних напоїв, розкутості, нецензурної лексиці і т. ін..  

Першочерговим у формуванні особистості є вплив на її свідомість. Результатом цього впливу повинні бути знання, погляди, переконання, які стимулюють вчинки вихованця, формують готовність активно включатись в передбачену змістом виховання діяльність. 

До форм та методів роботи зі учнями відносять: тематичні бесіди, відверті розмови, диспути, лекції, дискусії, дебати, колективне обговорення тем, використання психодраматичних ситуацій, тематичні вечори, благодійні акції; пояснення, роз’яснення, умовляння, навіювання, інструктажі, доповіді, ділові й рольові виступи, бліцтурніри, КВК, створення і розв’язування проблемних ситуацій, організація тематичних мікрогруп, інтерв’ювання досвідчених юристів, добір нормативно-правових документів до тем, аналіз матеріалів преси і телепередач тощо. 

Ефективним  методом  переконання є приклад. Тому у реалізації правового виховання неоціненна роль викладача. Він сам повинен бути зразком точного й неухильного виконання норм поведінки, законів і своїх обов’язків. У процесі виховання використовуються різні приклади: батьків, викладачів, вихователів, друзів, видатних людей (письменників, вчених, громадських діячів та ін..). Ми усвідомлюємо, що особистість учнів виховується особистістю його наставників. 

Важливу роль у розвитку правової свідомості молоді виконують бібліотеки. Систематично ними повинні організовуватись і проводитись книжкові виставки за відповідними темами, наприклад: «Держава. Право. Суспільство» або «Права дитини». 

Правове виховання учнів не можна відкласти на потім, їх треба виховувати сьогодні, щоденно, творчо розвивати і давати правові знання, щоб вони були обізнані у своїх правах та обов’язках і знали, що чекає їх у разі скоєння злочину. Для того, щоб людина поважала закон, що є однією з ознак демократичного суспільства, вона повинна не тільки його знати і розуміти, виконувати правові приписи, а й мати особисті переконання щодо необхідності цього закону – тобто володіти правовою культурою.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN