Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Неблагополучна сім'я як соціально-педагогічне середовище

Автор: Микола Олександрович.

Сім'ї як один із видів соціального інституту поділяють на благополучні та неблагополучні.

Родинне благополуччя визначається не матеріально-економічною забезпеченістю та прибутками, а високим рівнем внутрішньосімейної моральності, духовності, задоволенням емоційних потреб усіх членів сім'ї. Гарні матеріальні умови мають значення лише при нормальному емоцій¬но-психологічному кліматі, доброзичливих взаємостосунках між членами сім'ї. У благополучній родині панує взаєморозуміння, взаємоповага, наявна спільна життєва мета, створена,позитивна моральна атмосфера, дається приблизно однакова оцінка різних життєвих ситуацій, спостерігається спільність інтересів у багатьох сферах духовного життя, взаємоузгодженість справ і обов'язків, урахування спільних інтересів, розуміння душевних переживань іншого, відчутними є психологічна підтримка, задоволення почуття власної гідності, своєї значущості, взаємна довіра, людяність, доброта, чуйність, пропонується раціональне вирішення всіх родинних проблем, усвідомлюються завдання сімейного виховання. Дитина в такій сім'ї почуває себе рівноправним членом родинного колективу, де її люблять, проте не розбещують, залучають до посильної праці, ставляться до її по¬треб з розумінням, роз'яснюють, чому слід робити так, а не інакше тощо.

Сім'я спрямовує свої зусилля на розв'я¬зання найважливіших для неї на даний момент проблем, враховуючи водночас і перспективи свого розвитку.

Родина була, є і завжди буде важливим середовищем формування особистості та провідним інститутом її виховання, відповідаючи не тільки за соціальне відтворення певного образу життя.

Сім'я — це насамперед складне соціально-педагогічне явище, яке має інтегровану структуру і визначається певними соціально-педагогічними параметрами.

Родина є першоосновою духовного, економічного та соціального розвитку суспільства. Ця істина підтверджується усім ходом розвитку людської цивілізації. У процесі цього розвитку сім'я набула функцій, які тільки в сукупності забезпечують повноцінність її існування, само¬розвитку та широку її життєдіяльність як соціального інституту.

Родина є своєрідною моделлю великого суспільства, яка відтворює у собі сукупність суспільних відносин: соціальних, національних, полі¬тичних, економічних, соціокультурних, завдяки чому діти від народження залучаються до системи суспільних відносин.

Сім'я — динамічна мала група людей, які разом проживають, пов'язані родинними стосунками (шлюбу, кровної спорідненості, усиновлення, опіки), спільністю формування та задоволення соціально-економічних та інших потреб, взаємною моральною відповідальністю. Родина також визначається як соціальний інститут, що характеризується спільною фор-мою взаємовідносин між людьми, у межах якого здійснюється основна частина їх життєдіяльності.

Ми говоримо про дітей із неблагополучних сімей, тобто про те, що трапляється з дитиною, якщо вона проживає в такій сім'ї. А що таке неблагополучна сім'я? Однозначно відповісти на це питання неможливо. Адже усе у світі відносне — і добробут, і благополуччя стосовно дитини. Так що говорити про дитину з неблагополучної сім'ї — значить говорити про те, які бувають неблагополучні сім'ї; які бувають діти зі своїми пси¬хологічними і психопатологічними проблемами, що виникають внаслідок надмірного реагування на сімейне неблагополуччя; як позначається сі¬мейне неблагополуччя на дитині, схильній до загостреного реагування на всілякі несприятливі чинники; як хвора дитина може порушувати спокій сім'ї, викликати у батьків роздратування, злість, перетворювати сім'ю на неблагополучну, а остання, у свою чергу, може ще більше погіршувати психічний стан дитини; що повинні робити педагоги, щоб допомогти дитині, адже вона не винна, що живе в неблагополучній сім'ї.

Кількість дітей, що живуть у неблагополучних сім'ях, не відома, проте є підстави думати, що дана цифра досить значна.

Ні матеріальні, ні побутові, ні престижні показники не характеризують ступінь добробуту сім'ї або неблагополуччя — тільки ставлення до дитини, тільки система відно¬шень «сім'я — дитина» має право розглядатися як благополучна або неблагополучна.

До неблагополучних родин відносять: сім'ї, де батьки зловживають спиртними напоями, ведуть аморальний спосіб життя, вступають у конфлікт з морально-правовими вимогами суспільства (припускаються різних видів правопорушень); сім'ї з низьким морально-культурним рівнем батьків; сім'ї, де виникають по¬стійні конфлікти у взаємостосунках між батьками, батьками та дітьми; неповні сім'ї; сім'ї зовні благополучні, проте в яких припускаються серйозних помилок.

Виділяють також проблемні (неблагополучні) сім'ї. До «проблемних» сімей відносять такі: ті, що неспроможні повною мірою виконувати функцію виховання власних дітей; сім'ї, де батьки зловживають алко¬голем, вживають наркотики, схильні до кримінальних дій, асоціальної чи аморальної поведінки; сім'ї, де спостерігається стійкий конфлікт між батьками, батьками та дітьми; неповні сім'ї; сім'ї, де батьки припуска¬ються серйозних помилок, прорахунків у сімейному вихованні через низьку педагогічну культуру.

Різні типи сімей, що мають проблеми у взаємостосунках, вихованні дітей, організації своєї життєдіяльності, потребують соціальної допомоги, підтримки, зокрема матеріального забезпечення, в організації побуту, ви-рішенні проблем репродуктивного здоров'я, вільного часу. 

Кожній категорій необхідна адекватна соціально- психологічна допомога соціальної служби у підтримці та подоланні конфліктних ситуацій. Завдання полягає в тому, щоб захистити дітей, які зазнають різного роду насильства, від несприятливого середовища, а також допомогти батькам у розв'язанні складних питань сімейного виховання, налагодженні взаємостосунків зі школою.

Для сім'ї як суспільного явища важливою ознакою є влада — «явище, яке виникло в організації суспільного життя і виявляється в спроможності одних соціальних суб'єктів провадити свою волю щодо інших, виходячи з певних потреб та інтересів». Влада здійснюється на основі насильства й авторитету. Для насильства характерними є репресії чи загроза репресій, підпорядкування на основі страху, для авторитету — традиції, взаєморо-зуміння людьми своєї користі, підпорядкування на основі доброї волі. Ці засоби здійснення влади є характерними для всіх її рівнів: макро- мезо-, мікро-, мегарівнів.

Особливу небезпеку для превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей становить тоталітарна свідомість.

Найвиразніша й найяскравіша риса тоталітарного родинного виховання – протистояння дітей дорослим.

Тоталітарна свідомість у родинному чи будь-якому іншому вихованні ,виробляє психічне насилля, створює той контекст, у якому навіть окремі  ненасильницькі дії дитина сприймає як вияв примусу, що викликає неочікувані для дорослих поведінкові реакції, які знову спонукають їх до тактики насилля.

Насильство в сім'ї, особливо в дитинстві, може бути причиною  тривалих і важких наслідків для здоров'я дитини, викликати відповідну поведінку в її подальшому житті. При цьому зауважимо, що насильство годині є повторюваним явищем, тож ефективні та своєчасно вжиті тереджувальні заходи допоможуть запобігти виникненню інцидентів в майбутньому. 

Змінився традиційний вигляд родини у світі: вона набула усіх характеристик’’нуклеарної’’, що збіднює її виховний потенціал. Істотно зростає кількість неблагополучних сімей. Неповна родина стала визначальною характеристикою сьогодення.

Отже, криза сучасної сім’ї значно ускладнює результативність виховного впливу всіх інших інститутів виховання, зумовлює збільшення кількості дітей і підлітків групи ’’ризику’’.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN