Методична проблема школи

Формування та розвиток життєвої компетентності учнів шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних методик в умовах школи культури здоров’я
Друк

Моральне виховання в сім'ї

Автор: Микола Олександрович.

Усе моральне виховання зводиться до доброго прикладу. Живіть добре або хоч намагайтеся жити добре, і ви в міру вашого успіху в гарному житті добре виховаєте дітей

Л. Толстой  

Головна мета морального виховання у сім'ї — набуття молодим поколін¬ням морального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури і міжнаціональних взаємин, фор¬мування моральної культури.

Основні завдання морального виховання — здобуття знань про моральні принципи, норми та правила суспільної поведінки, виховання мораль¬них почуттів, потреб і ставлення до навколишнього світу, набуття стій¬ких навичок та звичок моральної поведінки.

Моральне виховання в українській сім'ї має бути спрямоване на форму-вання у дітей і молоді свідомості — ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, напрацьованих вітчизняною і світовою культурою.

Сім’я є першоосновою духовного, економічного та соціального розвитку суспільства. Ця істина підтверджується усім ходом розвитку людської цивілізації.

Споконвіку для нашого народу найвищими і святими були ідеали сім'ї першооснови життя людини, своєрідної фортеці, яка забезпечує розвиток і захист найкращих якостей особистості; праці як найповнішої форми вияву творчих здібностей і можливостей людини, джерела достатку й радості, забезпечення повноцінного життя родини; духовності, ці синтетичної форми досягнення світу й себе в єдиному високоморальному вимірі творчої діяльності і гуманного до навколишнього середовища та людей; громадянства як відчуття особистої належності до рідної землі, держави, сім'ї, роду, способів життя, традицій і звичаїв, відповідальності за їх збереження, розвиток й примноження.

На цих засадах і має відроджуватись українська сім'я та виховання піростаючих поколінь.

Сім'я — природний і найбільш стійкий елемент людського суспільства. Природна і постійно діюча ланка виховання людини на всіх стадіях життя.

Сім'я тисячами ниток зв'язана з суспільством. Кожний член сім'ї зберігає певну автономність і завдяки цьому виходить до різних інших об'єднай людей та соціальних груп: виробничих, навчальних, дитячих і юнацьки організацій, громадянських спілок, політичних партій, вступає у зв'язок із закладами торгівлі, охорони здоров'я, з місцевою владою та ін шими співтовариствами. Таким чином, відносини у сім'ї постають не тільки з волі її членів, а й під впливом зовнішніх умов соціального життя суспільства.

Сучасна сім'я буде повноцінною і повною ланкою суспільства тільки з умови виконання своїх основних функцій.

Економічна функція — одна з першорядних. Вона забезпечує статус сім' як повноправної виробничо-господарської одиниці і є необхідною умо¬вою добробуту, фізичного, морального й духовного розвитку усіх її членів, здійснення громадських свобод і прав.

Репродуктивна функція сім'ї буде успішною в тісному взаємозв'язку з еко-номічною, що забезпечить достатню народжуваність дітей, матеріальні умови їх зростання і виховання.

Виховна функція — це здійснення за сучасних умов первинної соціаліза-ції дітей і виховання їх до соціальної зрілості.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Корисні посилання

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 • Університет менеджменту освіти
 • Комітет з питань науки та освіти
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
 • Академія педагогічних наук України
 • Український центр оцінювання якості освіти
 • Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
 • Пробне тестування онлайн
 • Укпаїнознавча гра Соняшник
 • Онландія - безпечна веб-країна
 • maluk
 • pochemuchka
 • samouchka
 • umnichka
 • online-bezpeka-logo
 • allforchildren
 • kangooroo
 • SOM
 • ostriv
 • parta lo
 • MAN